قیمت پوکه معدنی

قیمت پوکه معدنی

مشتری گرامی با توجه به نوسانات ارز و کرایه حمل جهت دریافت قیمت با مدیریت 5200360-0918 تماس بگیرید

با توجه به خاکی بودن جاده معدن و داشتن نوبت تریلی قادر به بارگیری از داخل معدن نمیباشد.

به همین دلیل پوکه از فاصله 40 تا 70 کیلومتری معدن تا داخل انبار قروه توسط کامیونهای بومی تک حمل میشود.

وتمامی قیمتها قیمت انبار داخل شهر قروه میباشد.

شرکت پوکه معدنی سبکبار قروه فقط پوکه نوع یک یا درجه یک(معدن احمد آباد) را دارد.

با شماره 09185200360تماس بگیرید

پوکه معمولی هر متر مکعب 3000 تومان ارزانتر میباشد

قیمت پوکه بادامی درجه یک هر متر مکعب xxxxxx تومان

قیمت پوکه نخودی درجه یک هر متر مکعب  xxxxxx تومان

قیمت پوکه عدسی درجه یک هر متر مکعب xxxxxx تومان

قیمت پوکه ماسه ای درجه یک هر متر مکعب xxxxxx تومان

درصورت خرید بالا تخفیف هم داده میشود. درصورت خرید بالا تخفیف هم داده میشود.