پوکه معدنی احمدآباد

معرفی پوکه معدنی احمدآباد
پوکه یک سنگ آتشفشانی بسیار سبک و متخلخل است. گاز از درون کف گدازه‌های شیشه‌ای که بسرعت در حال سرد شدن هستند خارج می شود ودر این زمان پوکه تشکیل می شود.سنگ معدنی احمدآباد یکی از بهترین پوکه معدنی سراسر کشور ایران است که دارای درجه کیفیت ۱ است.این سنگ معدنی احمدآباد در مقایسه با سایر پوکه های معدنی دارای وزن کمتر و خلل بیشتر و همچنین به دلیل معادن زیاد قیمت مناسبتر از سایر سنگ پوکه های معدنی است.

انواع سنگ پوکه معدنی احمدآباد

انواع پوکه معدنی احمدآباد عبارتند از پوکه معدنی بادامی، فندوقی، نخودی، عدسی و ماسه ای است.
پوکه معدنی بادامی احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۱۸ الی ۲۶ میلیمتر است.
پوکه معدنی فندوقی احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۱۰ الی ۲۰ میلیمتر است.
پوکه معدنی نخودی احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۵ الی ۱۲ میلیمتر است.
پوکه معدنی عدسی احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۳ الی ۷ میلیمتر است.
پوکه معدنی ماسه ای احمدآباد به پوکه هایی گفته میشود که سایز ۰ الی ۵ میلیمتر است.

پوکه معدنی سیاه قروه
پوکه معدنی سیاه در مناطق کردستان در شهرستان قروه یافت میشود این نوع پوکه بوجود آمده از گدازهای آتشفشانی که پس از رسیدن به سطح زمین سردوبصورت دانه های ریزودرشت تبدیل میشود این ماده به علت انتشار گازاز خودبه صورت اسفنجی وبسیار سبک درآمده است واصطلاح علمی آن پومیس یا اسکوریا می باشد.از مهمترین ویژگی های این محصول ترکیب با سیمان وزنی سبک وقابلیت نگهداری آبمی باشد که موجب مقاومت بتن ساخته شده میگردد.
ادامه …
معدن پوکه معدنی قروه
پوکه معدنی قروه از گدازه های آتشفشان است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده که اصطلاح علمی آن پومیس میباشد و توسط دستگاه دانه بندی شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.
ادامه …
پیش بینی کرایه حمل پوکه معدنی
کرایه حمل پوکه بستگی به عواملی متعددی دارد ولی با توجه به گذری بودن راننده در صورت …
ادامه …
قیمت پوکه معدنی همچنان رو به بالا
با توجه به اینکه قیمت دلار نوسانات زیادی دارد معادن پوکه هم هر روز یک نرخ جدید پوکه را ارائه میدهند
ادامه …
قیمت پوکه افزایش یافت
با توجه به نوسانات ارز و تعطیلی برخی از معادن پوکه قیمت پوکه افزایش 100 درصدی داشت
ادامه …