پوکه معدنی احمدآباد

معرفی پوکه معدنی احمدآباد پوکه یک سنگ آتشفشانی بسیار سبک و متخلخل است. گاز از درون کف گدازه‌های شیشه‌ای که بسرعت در حال سرد شدن هستند خارج می شود ودر این زمان پوکه تشکیل می شود.سنگ معدنی احمدآباد یکی از بهترین پوکه معدنی سراسر کشور ایران است که دارای درجه کیفیت ۱ است.این سنگ معدنی … بیشتر بخوانیدپوکه معدنی احمدآباد

نحوه متراژ پوکه معدنی

متراژ پوکه معدنی

توجه : متراژ پوکه در مبدا حساب میشود. زیرا پوکه در طول مسیر نشست میکند. نحوه متراژ : متراژ پوکه کعدنی بر اساس متر مکعب میباشد. فرمول: طول *عرض*ارتفاع اگر ماشین پلویی داشت پلویی را هم محاسبه: ( نصف ارتفاع اضافه بار) بطور مثال 30cm میشه 15cm سپس پلویی را با ارتفاع ماشین جمع نموده مثلا به … بیشتر بخوانیدنحوه متراژ پوکه معدنی